Referenslitteratur

Referenslitteratur – tips

Maskros - blomma och blad
Maskrosblomma Foto: Jessica Gow / SCANPIX kod 10070

Byréus, Katrin, Du har huvudrollen i ditt liv, Liber 2001
Byréus, Katrin, Snickars, Kjell Ta chansen! – livskunskap för killar, Gleerups 2004
Byréus, Katrin, Snickars, Kjell, Risken finns – ett material för killgrupper, Folkhälsoinstitutet 1998
Byréus, Katrin, Bella – ett material för tjejgrupper, KSAN 2001
Hanström, Mia, Metodikbok för killverksamhet, Förlaget Björnen 2005
Hanström, Mia, Metodikbok för tjejverksamhet, Förlaget Björnen 2001
Axelzon Valentin Davidsson, Rollspel i Skolan, upplevelsebaserat lärande, BTJ 2007
Steinberg, John, Aktiva värderingar, Gleerups, 2004
Steinberg, John, Humanistiskt ledarskap, Liber 2008
Rasmusson, Viveka, Undervisa i pedagogiskt drama, Studentlitteratur 2008
Freire, Paulo, Utbildning för befrielse, Gumm 1975
Nilsson, Björn, Samspel i grupp, Studentlitteratur 2005
Nilsson, Björn, Waldemarsson, Anna-Karin, Kommunikation och samspel mellan människor, Studentlitteratur 2007
Maltén, Arne, Grupputveckling, Studentlitteratur 1992
Maltén, Arne, Vad är kunskap? Gleerups 1981
Buber, Martin, Det mellanmänskliga, Dualis, 1995
Einhorn, Stefan, Konsten att vara snäll, Forum 2005
Lundberg, Johanna G, Genusperspektiv i skolan – om kön, kärlek och makt, Studentlitteratur 2007
Ekman, Karin, Var så god – makt, kön och media, Rabén Prisma 1998
Törnblom, Mia, Självkänsla nu! Forum, 2005
Serietidningen Respekt, som handlar om värdegrund, diskriminering, mobbning och Mänskliga rättigheter, är framtagen av Delegationen för Mänskliga rättigheter i samarbete med JämO, DO, HO, HomO, BO och Barn- och Elevombudet (BEO). Tidningen kan beställas av Fritzes Kundservice, skolverket@fritzes.se (Beställningsnr 06:5000) Mer information finns hos DO.

Foto: Jessica Gow

Kontakt

Se kontaktsida
© 2016 Arbetsgruppen för frågor kring hiv/aids i Göteborgs stift, Svenska kyrkan